Wyślij zapytanie


Dane kontaktowe

Sekretariat Studiów
Katedra Logistyki SGH
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
tel. 22 564 9326, faks 22 564 6863
kl@sgh.waw.pl


Zapraszamy na XLVIII edycję Studiów. Dołącz do Najlepszych.

prof. Rutkowski
Zapraszam Państwa do zapisów na prestiżowe Podyplomowe Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw organizowane przez Katedrę Logistyki SGH. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw należą do kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Pragnę wyrazić przekonanie, że Nasze Studium wyjdzie naprzeciw Państwa oczekiwaniom i wymaganiom. Każdy uczestnik Studium z pewnością znajdzie w jego ofercie teoretyczną wiedzę, praktyczne doświadczenia i przykłady najlepszych praktyk. Pozwolą one absolwentom tego Studium z większą pewnością siebie sprostać menedżerskim wyzwaniom XXI wieku i perspektywom własnego rozwoju zawodowego w przyszłości. Zadbają o to najlepsi specjaliści z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z SGH, jak również liczne grono wybitnych menedżerów współpracujących z Naszą Uczelnią. Najlepszą rekomendacją Naszego Studium jest elitarna i wciąż rosnąca Rodzina jego absolwentów, licząca obecnie już około 2200 członków …
Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2020