Zapraszamy na XLIV edycję Studium. Dołącz do Najlepszych.

Uprzejmie informujemy, że nabór Słuchaczy na XLIV edycję Studium rozpocznie się w grudniu 2017 r. - REKRUTACJA ONLINE.

Składając aplikację online, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz załączyć CV w j. polskim, skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zdjęcie w formacie jpg.

Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych: marzec 2018 r.

Terminarz zajęć dydaktycznych XLIV edycji Studium zostanie udostępniony w zakładce "Forma i terminy zajęć" w grudniu br.

Terminarz zajęć dydaktycznych XLIII edycji Studium jest dostępny w zakładce "Forma i terminy zajęć".

Warto dołączyć do Najlepszych!

Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2017