Zapraszamy na XLVI edycję Studium. Dołącz do Najlepszych.

Celem studiów jest:

  • Zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami i kierunkami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce, ich rolą we współczesnym biznesie, trendami rozwojowymi oraz technologiami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.
  • Poznanie przez słuchaczy podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi wspomagającymi podejmowanie tych decyzji.
  • Wskazanie powiązań pomiędzy logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami, rachunkowością, zarządzaniem operacjami, jak również przedstawienie strategii logistycznych na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania, takich jak np. Total Quality Management, Lean Management, Time-based Management czy Corporate Social Responsibility.
  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o problemach logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw poprzez analizę przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie z USA, Europy Zachodniej, Japonii i Polski, jak również prezentacje najlepszych praktyk polskiego rynku.
  • Umożliwienie poznania doświadczeń innych uczestników Studium w ramach specjalnie zaprojektowanych seminariów.
Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2019