Zapraszamy na XLVI edycję Studium. Dołącz do Najlepszych.

Odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej przez kandydatów na słuchaczy Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw

1.    Dlaczego Państwa Studium jest określane jako najbardziej prestiżowe w Polsce? Czym zasługuje sobie na miano „Warszawskiej Kuźni Kadr Logistycznych”?

Składa się na to wiele przyczyn, przy czym warto podkreślić, iż ocena taka została sformułowana nie przez jego organizatorów, lecz przez absolwentów Studium, pracodawców, firmy headhunterskie i naszych partnerów biznesowych. Dlaczego? Po pierwsze, jest organizowane w Szkole Głównej Handlowej, uczelni, która w większości rankingów akademickich w Polsce zajmuje czołowe miejsce. Po drugie, jest organizowane przez Katedrę Logistyki SGH, która przez kilkanaście lat funkcjonowania wykazała się niekwestionowanym dorobkiem badawczym, dydaktycznym i publikacyjnym w Polsce i za granicą oraz stała się liderem kształcenia logistycznego na szczeblu menedżerskim w naszym kraju. Po trzecie, Studium zostało od samego początku zbudowane na najlepszych wzorcach zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich, co zostało m.in. dostrzeżone przez naszych głównych klientów, filie i oddziały koncernów międzynarodowych obecne w Polsce. Po czwarte, wpływ na tę opinię mają wspaniałe kariery menedżerskie absolwentów Studium i jego ocena przez pracodawców i firmy headhunterskie.

2.    Od XX edycji Studium pojawiła się jego nowa nazwa. Co kryje się za przemianowaniem Podyplomowego Studium Zarządzania Logistycznego w Podyplomowe Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw?

Charakter i oferta tematyczna Studium ewoluują, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i naszych słuchaczy. Biorąc pod uwagę wyzwania biznesowe gospodarki globalnej i rewolucyjne zmiany w zarządzaniu biznesem trudno jest wyobrazić sobie pomyślną przyszłość jakiegokolwiek przedsiębiorstwa działającego na współczesnym rynku i z reguły już włączonego lub włączającego się w skomplikowany układ konkurencji globalnej, które nie będzie rozumiało sieciowych powiązań współczesnych firm i reguł zarządzania współczesnymi łańcuchami dostaw. Aby sprostać tym wyzwaniom i oczekiwaniom naszych coraz bardziej wymagających słuchaczy stale rozszerzaliśmy w ramach naszego Studium ofertę przedmiotów związanych z zarządzaniem łańcuchami dostaw. Zmiana nazwy Studium jest w rzeczy samej usankcjonowaniem faktu, iż problemy zarządzania łańcuchem dostaw odgrywają w naszej ofercie programowej taką sama rolę jak zagadnienia klasycznej logistyki i jest jednocześnie potwierdzeniem, iż ukończenie tego Studium pomaga absolwentom stać się fachowcami najwyższej klasy zarówno w dziedzinie logistyki, jak i zarządzania łańcuchem dostaw.

3.    Pracownicy jakich firm przeważają wśród słuchaczy Państwa Studium? Ile osób ukończyło już to Studium? Czy znają Państwo ich ocenę Studium?

Przez kilka pierwszych edycji Studium prowadziliśmy dokładne zestawienie firm, których pracownicy stawali się słuchaczami a następnie absolwentami Studium. Z czasem, gdy liczba tych firm wzrosła do paru setek, stało się to nieco bezsensowne. Ogólnie można stwierdzić, że nasi słuchacze i absolwenci reprezentują prawie wszystkie najbardziej znane koncerny międzynarodowe działające w Polsce, wielkie polskie firmy produkcyjne i handlowe oraz operatorów logistycznych, firmy konsultingowe i informatyczne. Studium ukończyło do tej pory blisko 1.700 osób. Słuchacze kończący nasze Studium wchodzą więc do jego potężnej Rodziny Absolwentów, a proszę pamiętać, że o sile i znaczeniu menedżerów decyduje m.in. siła sieci, do której oni należą. Co się tyczy ich oceny naszego Studium, to wypadałoby spytać ich samych. Proszę jednak spróbować dokonać samodzielnej oceny na podstawie faktów – liczby zrealizowanych edycji Studium, liczby jego absolwentów i ich wspaniałych karier, bliskich związków, jakie utrzymują oni z Katedrą Logistyki również po otrzymaniu dyplomu i zakończeniu Studium czy powszechnej opinii pracodawców i firm headhunterskich nt. naszych absolwentów.

4.    Jaki wpływ na ocenę Studium i jego absolwentów ma przynależność SGH do CEMS i PIM?

SGH jest jedynym polskim członkiem najbardziej prestiżowych organizacji zrzeszających czołowe uczelnie zarządzania w Europie (Community of European Management Schools – CEMS) i na świecie (Program of International Management – PIM). Naszymi partnerami w CEMS są m.in. London School of Economics, HEC, Erasmus University Rotterdam, Universita Bocconi Milano, Universitaet zu Koeln, Universitaet St. Gallen, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Copenhagen Business School, Stockholm School of Economics czy ESADE Barcelona. Do PIM należą wszystkie uczelnie członkowskie CEMS i najlepsze uczelnie zarządzania z innych kontynentów. W ramach CEMS funkcjonuje m.in. Interfaculty Group International Logistics/Global Supply Chain Management, platforma współpracy jednostek logistycznych uczelni członkowskich, w ramach której miejsce mają m.in. wspólne nauczanie, stała wymiana wyników badań, wymiana doświadczeń dydaktycznych w zakresie studiów dziennych, podyplomowych i MBA, stałe spotkania doktorantów czy wspólne seminaria naukowe. Dzięki tej współpracy mamy zapewniony stały dostęp do najnowszej wiedzy i najlepszych praktyk nauczania, m.in. na poziomie podyplomowym, a to zapewnia nam możliwość organizowania naszego Studium w kształcie porównywalnym z najlepszymi uczelniami europejskimi. Co więcej, członkami wspierającymi CEMS jest ok. 80 korporacji międzynarodowych, które jako potencjalni pracodawcy najlepiej znają wartość dyplomów uczelni należących do tej organizacji, a więc także rangę dyplomów SGH.

5.    Czy nie wydaje się Państwu, że cena uczestnictwa w PSLiZŁD jest zbyt wysoka?

Absolutnie nie. Cenę należy zawsze odnosić do jakości oferowanego produktu, do wartości, którą dostaje się jako świadczenie wzajemne. Nikt chyba nie kwestionuje faktu, iż za Lexusa czy Mercedesa trzeba zapłacić więcej niż np. za Daewoo czy Skodę. Zgodnie z odczuciami samych słuchaczy, cena jest bardzo godziwa i w żadnym przypadku nie zawyżona. A tak naprawdę, to w ciągu ostatnich 10 lat uległa ona podwyżce o jedynie 400 PLN.

6.    Czy Studium ma charakter praktyczny? Jeśli tak, to z czego to wynika?

W ramach Studium oferujemy tyle wiedzy teoretycznej, ile jest niezbędne z punktu widzenia akademickiej wartości dyplomu renomowanej uczelni, i tyle wiedzy praktycznej, ile mają prawo oczekiwać słuchacze i ich pracodawcy. Proporcje między jedną a drugą wydają się być bardzo mądrze wyważone. Ok. 40% zajęć prowadzą doświadczeni menedżerowie z firm – liderów polskiego rynku logistycznego. W ramach Studium organizowana jest sesja wyjazdowa, podczas której słuchacze poznają w praktyce nowoczesne centra dystrybucji. Także nasi wykładowcy akademiccy znani są ze swoich bliskich związków z praktyką gospodarczą. Ich zajęcia nasycone są analizami przypadków opartych na realnych problemach oraz przykładami najlepszych praktyk biznesowych. Sam zaś Kierownik Studium jest nawet (i to od ok. 8 lat) Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.

7.    Czy istnieje szansa zorganizowania edycji Studium o charakterze zamkniętym, np. wyłącznie dla słuchaczy jednej instytucji?

Oczywiście tak, na podstawie specjalnej umowy między SGH a zainteresowaną instytucją. W sytuacji takiej Studium może mieć nawet charakter produktu bardzo customizowanego, odbiegającego nieco od naszego standardowego wzorca, gdyż skrojonego pod potrzeby konkretnej instytucji. Na takich zasadach zorganizowaliśmy np. specjalną edycję Studium dla kadry menedżerskiej PPUP Poczta Polska.

8.    Czy wydają Państwo dyplomy (świadectwa) ukończenia Studium w językach obcych?

Generalnie wydajemy je tylko w języku polskim. Od roku możemy już oficjalnie – na specjalne życzenie i za drobną opłatą – wystawiać specjalny dokument potwierdzający ukończenie Studium w języku angielskim. Były także przypadki udzielania indywidualnych rekomendacji i referencji naszym absolwentom, którzy starali się o pracę za granicą (wielu naszych absolwentów pracuje za granicą i myślimy, że będzie ich znacznie więcej w przyszłości).

9.    Czy ukończenie Państwa Studium daje prawo uzyskania jakiegokolwiek Europejskiego Certyfikatu Zawodowego?

Nie. Dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw SGH jest dyplomem powszechnie uznanym i szanowanym w kraju i za granicą i nie wymaga wspomagania żadnym innym dokumentem. Co więcej, z punktu widzenia interesów naszych absolwentów – menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw – nie widzimy potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych „europejskich” certyfikatów tego typu.

Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2019