Zapraszamy na XLVI edycję Studium. Dołącz do Najlepszych.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Z uwagi na duże zainteresowanie Studium oraz ograniczoną liczbę miejsc prosimy o składanie dokumentów z pewnym wyprzedzeniem czasowym (REKRUTACJA ONLINE). 

Wniesienie opłaty następuje po potwierdzeniu przez Kierownika Studium przyjęcia kandydata w poczet słuchaczy danej edycji Studium, w terminie wskazanym przez Sekretariat Studium.

Wymagane dokumenty:

 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych po dokonaniu wpłaty),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia, jak do dowodu osobistego.

Pobierz: Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

O przyjęciu na Studium decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kandydatów. Zgodnie z zaleceniami Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH preferowani są kandydaci:

 • z wykształceniem magisterskim,
 • z udokumentowanym stażem pracy,
 • z doświadczeniem w dziedzinie logistyki i/lub zarządzania łańcuchem dostaw.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studium ma prawo zaakceptować kandydatów nie spełniających powyższych warunków.

Koszt uczestnictwa w XLVI edycji Studium

Opłata za całość studiów wynosi 7.500 zł

Opłata Słuchacza Studium pokrywa:

 • koszt wydania świadectwa ukończenia Studium w języku polskim,
 • książki z dziedziny zarządzania, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • segregator z kompletem slajdów prezentowanych na zajęciach,
 • koszty sesji wyjazdowej.

Istnieje możliwość wydania certyfikatu ukończenia Studium w języku angielskim za dodatkową opłatą.

:: Numer rachunku dla edycji XLVI :: 

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłatę czesnego z tytułu uczestnictwa w XLVI edycji Studium, generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE). 

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty czesnego po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej kwalifikacji na studia. Informacja o wstępnej kwalifikacji zostanie wysłana na adres e-mail podany przy rejestracji.

Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2019