Wyślij zapytanie


Dane kontaktowe

Sekretariat Studiów
Katedra Logistyki SGH
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
tel. 22 564 9326, faks 22 564 6863
kl@sgh.waw.pl


Zapraszamy na XLVIII edycję Studiów. Dołącz do Najlepszych.

W ramach Studium oferujemy:

 • 180 godzin zajęć realizowanych w trybie sobotnio – niedzielnym. W soboty zajęcia odbywają się w godz. 10.00 – 17.30, w niedziele w godz. 8.00 – 15.00.
 • Nowoczesne metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, analizy przypadków, warsztaty menedżerskie, zajęcia wsparte profesjonalnie przygotowanymi materiałami dydaktycznymi i podręcznikami.
 • Możliwość zapoznania się zarówno z najnowszą teorią logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, jak również doświadczeniami praktycznymi liderów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w ramach zajęć nasyconych analizami przypadków opartych na realnych problemach oraz przykładach najlepszych praktyk biznesowych.
 • Sesję wyjazdową, podczas której słuchacze poznają w praktyce nowoczesne centra dystrybucji.
 • Unikatowe seminarium, w ramach którego słuchacze mogą dzielić się doświadczeniami  poprzez analizę przypadków „na żywo” z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Bloki tematyczne zajęć oferowane w ramach Studium:

 • Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w erze cyfryzacji
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w świetle koncepcji Internet of Things, Industry 4.0
 • Zapasy i składowanie w łańcuchu dostaw
 • Zakupy i logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka dystrybucji
 • Logistyka międzynarodowa i globalna
 • Najnowsze technologie w logistyce i łańcuchach dostaw
 • Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, reinżynieria procesów, model SCOR
 • Projektowanie systemów logistycznych
 • Rekonfiguracja systemów logistycznych i łańcuchów dostaw
 • Procesy prognozowania i planowania produkcji
 • Zarządzanie popytem w łańcuchu dostaw
 • Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie
 • Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Outsourcing i logistyka kontraktowa, rynek TSL
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w świetle współczesnych koncepcji zarządzania (Total Quality Management, Lean Management, Time-based Management, Just-in-Time, Corporate Social Responsibility)
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich na bazie studiów przypadków
 • Prezentacje najlepszych praktyk biznesowych z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Seminarium – analiza przypadków „na żywo” z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Wizyta w nowoczesnych centrach dystrybucji
Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2020