Zapraszamy na XLVI edycję Studium. Dołącz do Najlepszych.

Warunkiem ukończenia Studium jest spełnienie wymogów:

  • formalnych (uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami w indeksie) oraz
  • merytorycznych (uzyskanie zaliczeń, aktywny udział w zajęciach konwersatoryjnych i seminaryjnych, przygotowanie i przedstawienie pracy „połówkowej” - "przypadku na żywo", zaliczenie pisemne wybranych analiz przypadków oraz pozytywna ocena pisemnej pracy końcowej i jej obrona.
Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2019