Zapraszamy na XLII edycję Studium. Dołącz do Najlepszych.

Home Nabór i warunki uczestnictwa
Nabór i warunki uczestnictwa


Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.  Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest około 50 Słuchaczy. Z uwagi na duże zainteresowanie Studium oraz ograniczoną liczbę miejsc prosimy o składanie dokumentów z pewnym wyprzedzeniem czasowym. (REKRUTACJA ONLINE).

Wniesienie opłaty następuje po potwierdzeniu przez Kierownika Studium przyjęcia kandydata w poczet słuchaczy danej edycji Studium, w terminie wskazanym przez Sekretariat Studium.

Wymagane dokumenty:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia.
  Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Pobierz: Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

O przyjęciu na Studium decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kandydatów. Zgodnie z zaleceniami Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH preferowani są kandydaci:

 • z wykształceniem magisterskim,
 • z udokumentowanym stażem pracy,
 • z doświadczeniem w dziedzinie logistyki i/lub zarządzania łańcuchem dostaw.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studium ma prawo zaakceptować kandydatów nie spełniających powyższych warunków.

Koszt uczestnictwa w studium dla XLII edycji

Opłata za całość studiów wynosi 7.500 zł

Opłata Słuchacza Studium pokrywa:

 • koszt wydania świadectwa ukończenia Studium w języku polskim,
 • książki z dziedziny zarządzania, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (ok. 10 pozycji), reprinty z czasopism naukowych, m.in. „HBR Polska”, i „Kwartalnik KNoP”
 • segregator z kompletem folii prezentowanych na zajęciach,
 • koszty sesji wyjazdowej,
 • koszty imprezy końcowej.

Istnieje możliwość wydania certyfikatu ukończenia Studium w języku angielskim za dodatkową opłatą.

:: Numer rachunku dla edycji XLII :: 

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłatę czesnego z tytułu uczestnictwa w XLII edycji Studium, generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty czesnego po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej kwalifikacji na studia. Informacja o wstępnej kwalifikacji zamieszczona będzie w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych, w części „Wiadomości” oraz zostanie wysłana na adres e-mail podany przy rejestracji.
08 1240 6960 5005 0601 0132 0038
 
Newsletter
Dane kontaktowe
Sekretariat Studiów
Katedra Logistyki SGH
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
tel. 22 564 9326, faks 22 564 6863
email: kl@sgh.waw.pl

Szukasz dodatkowych informacji? | Masz uwagi do naszego serwisu? | Problemy techniczne?

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2010